Работно време Понеделник до петък
Телефон. +359 878 190 002
Начало contact@petyagorcheva.com

Услуги

Индивидуална консултация

Този тип консултация е подходяща за всеки, който иска да се развива. Всеки който е осъзнал, че има проблем и търси решения. Също така е подходяща в случаите, когато иска просто да бъде изслушан и да получи различна гледна точка върху даден казус.

  • Да посветя това време само на Вас.
  • Да съм искрена с Вас и да Ви кажа неща, които едва ли друг и дори Вие самите ще признаете. Но точно това ще Ви излекува от болката.
  • Ще има сълзи – често клиентите ми казват: „Аз няма да плача или не мислех, че ще се разплача, какво ми стана!?“. Това се случва, защото знам как точно да Ви натисна, така че болката, която стои с години във Вас, да излезе и да си тръгнете свободен.
  • След консултацията ще се чувствате объркани, хаотични, окуражени, но със сигурност много различни. Ще виждате нов път пред себе си.
  • Конфиденциалност – никога никакви имена или данни не излизат от кабинета ми и няма да излязат. Цялата информация остава запазена само за Вас.

Цена : 129лв

Как с индивидуална консултация може да Ви помогне един психолог?

Индивидуалната консултация е един от най-често използваните методи за психологическо здравеопазване. Това е процес, който се фокусира върху индивидуалните нужди и проблеми на клиента. Тук ще разгледаме някои от начините, по които един психолог може да помогне чрез индивидуална консултация.

Определяне на проблемите

Един от основните начини, по които един психолог може да помогне на клиента е да идентифицира проблемите, с които се сблъсква. Често те не са това, което първоначално си мислим и професионалната помощ, базирана на опит, може по-точно да изясни причините.

Развиване на стратегии за справяне

Психологът може да помогне на клиента да развие ефективни стратегии за справяне с проблемите. Това може да включва упражнения за релаксация, които ще помогнат на клиента да се справи със стреса или техники за управление на гнева. Всичко това може да се научи и превърне в здравословни навици, които да подобрят живота на всеки човек.

Помощ при преодоляване на трудни житейски ситуации

Чрез индивидуална консултация, психолозите могат да помогнат на клиентите си да преодолеят трудни жизнени ситуации, като загуба на близък човек, развод или болест. Това може да включва помощ при обработване на тези събития и изграждане на по-добри стратегии за справяне с тях.

Помощ за личностно развитие

Психолозите могат да помогнат на клиентите си да се развият като личности. Това може да включва работа с убежденията на пациента и помощ при изграждане на по-позитивно самочувствие. Личностното израстване е винаги полезно и градивно. Често не познаваме реалните причини зад някои наши слабости и един професионалист е способен да ги идентифицира и посочи.

Помощ при междуличностни отношения

Чрез индивидуална консултация, психологът може да помогне на клиента да подобри междуличностните си отношения. Това може да включва помощ при управление на конфликти, комуникационни умения и изграждане на по-добри междуличностни отношения. Както в брака, с децата, така и на работното място, отношенията ни с околните предначертават нашето цялостно психическо състояние. Работата в тази насока е изключително полезна и хората често откриват едно съвсем различно “Аз”.

Индивидуалната консултация е процес, който може да помогне на клиентите да се справят със страдания, да подобрят качеството на живота си и да постигнат по-голямо лично и професионално развитие. Психолозите са обучени да помагат на пациентите да открият своите ресурси и да ги използват за постигане на по-добри резултати в живота.

Запази час

{{ is_error_msg }}

Избери категория
{{cat_data.category_name}}
Изберете услуга
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Продължителност: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Цена: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

Advance Options
See Less
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
View More View Less
{{ n }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
Load More
Load Less
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}
{{service_extra_title}}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_name }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_formatted_price }}
{{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration }} {{ service_extra_details.bookingpress_extra_service_duration_unit }}
{{ service_extra_details.bookingpress_service_description }}
{{bring_anyone_title}}
{{ n }} {{number_of_person_title}}

{{ is_error_msg }}

Дата и час
времеви интервал
Няма налични времеви интервали
Сутрин
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Следобед
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
вечер
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
нощ
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Дата и час
времеви интервал
Няма налични времеви интервали
Сутрин
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
Следобед
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
вечер
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
нощ
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}
{{time_details.formatted_start_end_time}} {{ time_details.max_capacity }} {{slot_left_text}}

{{ is_error_msg }}

Основни подробности
{{customer_form_fields_data.label}}

{{ is_error_msg }}

Резюме

Обобщение на вашата резервация за час

Клиент
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
Обслужване
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Екстри
Дата и час
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date}}
Подробности за назначаване
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{extras_details.bookingpress_extra_name }}
{{extras_details.bookingpress_extra_price}} {{extras_details.bookingpress_extra_duration}}
{{extras_details.bookingpress_selected_qty}}
{{appointment_step_form_data.bookingpress_selected_extra_service_count}} Екстри
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }} - {{ cart_details.bookingpress_selected_end_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} to {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }} - {{ cart_details.formatted_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.formatted_start_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }}
{{ appointment_step_form_data.deposit_payment_amount_percentage }}% ( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amt }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_cart_total_with_currency }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ appointment_step_form_data.tax_amount }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
-{{ appointment_step_form_data.coupon_discount_amount_with_currecny }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{deposit_heading_title}}
{{deposit_title}} {{full_payment_title}}
{{deposit_paying_amount_title}}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }}
( {{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_total_with_currency }} )
{{deposit_remaining_amount_title}} {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_due_amount_total_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
Няма наличен начин на плащане.
Изберете метод на плащане

Плащайте на място

PayPal

{{stripe_text}}

{{card_details_text}}

{{ is_error_msg }}

{{staffmember_heading_title}}
{{any_staff_title}}
{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_firstname }} {{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_lastname }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_email }}

{{ staffmember_details.bookingpress_staffmember_phone }}

No categories and services added!