Работно време Понеделник до петък
Телефон. +359 878 190 002
Начало contact@petyagorcheva.com

Услуги

Деца и подрастващи

Училище за родители няма. Често ние се учим в движение и за съжаление оценката дали сме били добри или не, идва от нашите деца и това, което сме създали, като личности. Често съм търсена от родители на деца с проблемно поведение, затруднено общуване или от родители на вече тинейджъри. Възрастта в, която детето има тревогите на възрастен, а е в тялото на дете. Възрастта, в която желаят самостоятелност и НЕ намеса на родителското тяло, но в същото време нямат възможността да се справят сами. Тук моята роля е, като се опитам да бъда „моста“ между двете страни. Да създадем доверие и да възстановя комуникацията.

Цена 99лв